נוהל פנייה לקבלת הכרה בנ"ז עבור שירות מילואים

החל משנה"ל תשע"ט סטודנט ששרת במילואים 14 ימים במצטבר בשנת לימודים אקדמית, או סטודנט ששרת 35 ימים במצטבר במשך התואר, במהלך שנת לימודים אקדמית*, בכפוף לאישור על שירות מילואים פעיל, יוכל לקבל הכרה של 2 נקודות זכות במהלך לימודיו לתואר, במקום קורס בחירה כללי בלבד.

להלן הנוהל:

 • הסטודנט יפנה למדור סטאטוס דרך הפורטל האישי שלו < בקשות וערעורים < פניה למדור סטאטוס
  בצירוף מסמך )טופס 3010 ( המפרט את מועדי השרות הפעיל של לפחות 41 ימים באותה שנה אקדמית
  במצטבר או של 35 ימים מצטברים במשך התואר (החל משנה"ל תשע"ט) .
 • בקשה להכרה על בסיס שירות מילואים של 35 ימים במשך התואר תוגש על פי הפירוט הבא:
  סטודנט לתואר ראשון בבית הספר למדעי החברה והרוח – עד סוף סמסטר 5 לתוכנית הלימודים
  (הכוונה עד לסוף הסמסטר הראשון בשנת הלימודים השלישית).
  סטודנט לתואר ראשון בהנדסה – עד סוף סמסטר 7 לתוכנית הלימודים (הכוונה עד לסוף הסמסטר
  הראשון בשנת הלימודים הרביעית).
 • מדור סטאטוס יענה לו תשובה רשמית ובמידה והסטודנט עומד בתנאים יעודכן לו פטור.
 • הבקשה של הסטודנט תהיה שנתית. הסטודנט יוכל להגיש בקשה על שירות מצטבר בשנה
  אחת בלבד במהלך לימודיו לתואר.
 • סטודנט זכאי להכרה זו פעם אחת בלבד במהלך לימודיו לתואר ובלבד שלא מימש במקביל
  הכרה בקורס מעורבות חברתית.
 • סטודנט לא יוכל לקבל את ההכרה בסמסטר האחרון ללימודיו

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!