נוהל מועדי בחינה מיוחדים

בקשות למועדים מיוחדים יש להגיש למדור סטאטוס דרך הפורטל (בקשות וערעורים-מועד מיוחד). את הבקשות ניתן להגיש רק אחרי שהתקיים מועד ב' ולא יאוחר משבועיים מיום פרסום הציונים , גם אם לא הגעתם למועד ב'.

לנוחיותכם להלן טבלתה קריטריונים לזכאות למועד מיוחד:

מועד א' מועד ב' זכאות למועד מיוחד
נבחן לא נבחן עקב סיבות מוצדקות המפורטות בתקנון ועם הצגת אישורים מתאימים ותקפים זכאי
לא נבחן עקב סיבות מוצדקות המפורטות בתקנון ועם הצגת אישורים מתאימים ותקפים נבחן זכאי
לא נבחן עקב סיבות מוצדקות המפורטות בתקנון ועם הצגת אישורים מתאימים ותקפים לא נבחן עקב סיבות מוצדקות המפורטות בתקנון ועם הצגת אישורים מתאימים ותקפים זכאי *
נבחן נבחן לא זכאי
נבחן לא נבחן מסיבה שאינה אחת מהסיבות המפורטות בתקנון הלימודים לא זכאי
לא נבחן מסיבה שאינה אחת מהסיבות המפורטות בתקנון הלימודים נבחן ו/או בא לשפר וויתר לא זכאי
לא נבחן מסיבה שאינה אחת מהסיבות המפורטות בתקנון הלימודים לא נבחן מסיבה שאינה אחת מהסיבות המפורטות בתקנון הלימודים לא זכאי
לא נבחן עקב סיבות מוצדקות המפורטות בתקנון הלימודים לא נבחן מסיבה שאינה אחת מהסיבות המפורטות בתקנון הלימודים לא זכאי
לא נבחן מסיבה שאינה אחת מהסיבות המפורטות בתקנון הלימודים לא נבחן עקב סיבות מוצדקות המפורטות בתקנון הלימודים לא זכאי

* סטודנטים שימו לב בבקשה!
סטודנט/ית שלא מגיעים למועד א' ומועד ב' צריכים סיבה מוצדקת לפי התקנון להיעדרות משני המועדים.

סטודנטים שהיו במילואים בתקופת הבחינות ו/או בסמסטר שלפני הבחינות (נא לראות תקנון מילואים – הנוהל משתנה ומותאם לאורך תקופת המילואים).

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!