חופש המידע

חוק חופש המידע התשנ"ח נחקק במאי 1998 ונכנס לתוקפו שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות בכפוף לסייגים שפורטו בו אלא אם חשיפתו תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, שמירה על הפרטיות וכדומה.
החוק חל על מוסדות להשכלה גבוהה, ובתוכם המכללה האקדמית כנרת, בתנאים ובסייגים המפורטים בחוק.

לנוסח החוק המלא

הממונה על יישום חוק חופש המידע במכללה האקדמית כנרת – ד"ר אסנת סוויד, סמנכ"לית אסטרטגיה ופיתוח אקדמיים
פרטי התקשרות:

טלפון: 04-6653605
דוא"ל: Osnats@kinneret.ac.il
כתובת: המכללה האקדמית כנרת ד.נ עמק הירדן, צמח, 1513200

בקשות בתחום חופש המידע ניתן להגיש באמצעות טופס בקשה לקבלת מידע (הממוען לממונה על חופש המידע) או באמצעות אתר האינטרנט של היחידה הממשלתית לחופש המידע
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה ובחתימה על כתב התחייבות לשאת באגרות נוספות בכפוף לתקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט-1999 וכמפורט בטופס הבקשה לקבלת מידע.

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!