המועצה האקדמית

לקביעת פגישת ייעוץ
מלא/י פרטיך
שם:
שם משפחה:
דוא''ל:  
טלפון:
מתעניין בתחום:
select
אני מאשר/ת קבלת תכנים ופרסומים מהמכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
הזן טלפון ונחזור אליך מיד
 
1800-20-90-20

המועצה האקדמית


חברי המועצה האקדמית:פרופ' שמעון גפשטיין - יו"ר -נשיא המכללה
פרופ' אברהם שיצר - דיקן ביה"ס להנדסה
פרופ' סיביל היילברון - דיקן ביה"ס למדעי החברה והרוח
גדי מנדלסון - הדסת אנרגיית גז ונפט
פרופ' אבנר הלוי - ראש המחלקה להנדסת איכות ואמינות
פרופ' הלל נוסק - ראש המחלקה לתקשורת
ד"ר יותם פלד - מ"מ ראש המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
ד"ר יקי אשכנזי - ראש המחלקה ללימודי א"י
מירן בוניאל ניסים - ראש המחלקה למדה"ת
דר' אלון גלבמן - ראש המחלקה לניהול תיירות ומלונאות
דר' דורית אלט - ראש המחלקה לחינוך וקהילה
דר' רם שפינר - ראש המחלקה להנדסת תעשיות מים
דר' עמיר תומר - ראש המחלקה להנדסת תוכנה
פרופ' זאב דרורי - ראש המחלקה ללימודים רב תחומיים
ד"ר יריב איצקוביץ - ראש המחלקה לניהול משאבי אנוש
פרופ' עמוס רולידר - דיקן הסטודנטים
גיל ניסים - נציג אגודת הסטודנטים
פרופ' חזי ישראלי - המחלקה לניהול תיירות ומלונאות
פרופ' עמיקם נמירובסקי - המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
פרופ' חיים אבירם-המחלקה ללימודים רב תחומיים
פרופ' חיים בן דוד - המחלקה ללימודי ארץ ישראל
פרופ' נירית רייכל - המחלקה לחינוך וקהילה
ד"ר דן אהרוני - נציג המרצים הבכירים
ד"ר ריקי גליה - נציגת המרצים
גב' מורן שנפר-כהן - נציגת הסגל הזוטר
פרופ' מוחמד עכאשה - המחלקה לפיסיקה
פרופ' משה גופן - פרופ' משה גופן


משקיפים
:

מיקי לב - מנכ"ל המכללה
דר אסנת סוויד - מזכיר אקדמי
דר' ניבה דולב - נציב קבילות הסטודנטים
גב' סמדי מלמד - מנהלת הסיםרייה
גב' בילי גנור - מנהל אקדמי
בת אל לחי - ראש מנהל ביה"ס להנדסה
גב' מיה רם - ראש מנהל ביה" למדעי החברה ורוח

   
     
סמכויות המועצה ותפקידיה
המועצה דנה ומקבלת החלטות בכל העניינים האקדמיים, לרבות:

    א. המלצה לנשיא בדבר שינוי או תוספת לתקנות האקדמיות; 
    ב. המלצה לנשיא, ובאמצעותו לאסיפה הכללית ולוועד המנהל, בדבר פיתוח תחומי הוראה
        ומחקר; 
    ג. המלצה לנשיא על תוכניות לימוד חדשות ועל שינויים, מעת לעת, בתוכניות תקפות, לרבות
       סגירת תוכניות קיימות; 
    ד. קביעת תקנון לימודים; 
    ה. קביעת כללים ותנאי קבלה לסטודנטים; 
    ו. מינוי ועדת מינויים, ועדת הוראה, ועדת משמעת סטודנטים וועדות אחרות, בין באורח קבען
       ובין לעניינים מיוחדים, והאצלה להן מסמכויותיה. ועדות אלה תדווחנה למועצה האקדמית
       באופן שוטף על פעולותיהן; 
    ז. קביעת נהלי לימודים, לרבות נהלים לקיום בחינות; 
    ח. קביעת זכויות וחובות הסטודנטים; 
    ט. קביעת תקנוני משמעת להתנהגות סטודנטים ולהתנהגות חברי הסגל; 
    י. קביעת כללים ופיקוח על מתן תעודות ותארים; 
    יא. קביעת כללים ופיקוח על מינויים והעלאות בדרגה של חברי הסגל האקדמי; 
    יב. פיקוח על איכות ההוראה וקידומה; 
    יג. קביעת כללים ותקנות לקידום המחקר במכללה; 
    יד. קביעת המדיניות האקדמית בכל תחומי הפעולה של המכללה והבטחת קיומם של
         סטנדרטים אקדמיים נאותים בכל תחום, ופיקוח על ביצועם; 
    טו. אישור המלצות הנשיא בדבר הענקת תארי כבוד מטעם המכללה. הנשיא יכול למנות ועדה
         לתוארי כבוד בת 5 חברי מועצה, אשר תפעל בשם המועצה לעניין זה; 
    טז. התווית קווי פעולה של הספריה ושל מערכת התקשוב, על מנת להבטיח שישרתו בצורה
         נאותה את צרכי ההוראה והמחקר במכללה.

בכל העניינים האקדמיים המתייחסים לחטיבת בר-אילן, תנהג המכללה לפי הנדרש על ידי אוניברסיטת בר-אילן.