המועצה האקדמית

לקביעת פגישת ייעוץ
מלא/י פרטיך
שם:
שם משפחה:
דוא''ל:  
טלפון:
מתעניין בתחום:
select
אני מאשר/ת קבלת תכנים ופרסומים מהמכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
הזן טלפון ונחזור אליך מיד
 
1800-20-90-20

המועצה האקדמיתחברי המועצה האקדמית:

פרופ' שמעון גפשטיין - יו"ר

נשיא המכללה האקדמית כנרת
פרופ' סיביל היילברון
דיקנית ביה"ס למדעי החברה והרוח, המכללה האקדמית כנרת
פרופ' עמוס נוטע ראש המחלקה להנדסת איכות ואמינות, המכללה האקדמית כנרת
פרופ' מיכאל ורנר המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, המכללה האקדמית כנרת
דר' יעקב אשכנזי
ראש המחלקה ללימודי ארץ ישראל, המכללה האקדמית כנרת
דר' לאה מנדלזיס
ראש המחלקה לתקשורת, המכללה האקדמית כנרת
פרופ' עמיקם נמירובסקי המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, המכללה האקדמית כנרת
פרופ' עמוס רולידר ראש המחלקה למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית כנרת
דר' אלון גלבמן
ראש המחלקה לניהול תיירות ומלונאות, המכללה האקדמית כנרת
דר' רם שפינר ראש המחלקה להנדסת תעשיות מים, המכללה האקדמית כנרת
פרופ' עמיר תומר ראש המחלקה להנדסת תוכנה, המכללה האקדמית כנרת
דר' דורית אלט ראש המחלקה לחינוך וקהילה  
פרופ' חיים אבירם ביה"ס למדעי חברה ורוח   
פרופ' חזי ישראלי המחלקה לניהול תיירות ומלונאות  
פרופ' חיים בן דוד המחלקה ללימודי ארץ ישראל  
פרופ' נירית רייכל ביה"ס למדעי החברה והרוח  
דר' דן אהרוני
נציג המרצים הבכירים, המכללה האקדמית כנרת

גב' מורן שנפר נציגת הסגל הזוטר, המכללה האקדמית כנרת
דר' ריקי גליה
נציגת המרצים, המכללה האקדמית כנרת
מר גיל נסים
נציג הסטודנטים, המכללה האקדמית כנרת
פרופ' יחזקאל דר פרופ' מן החוץ

פרופ' מיכאל לסקר
אוניברסיטת בר אילן

פרופ' משה גופן פרופ' מן החוץ

   
     
סמכויות המועצה ותפקידיה
המועצה דנה ומקבלת החלטות בכל העניינים האקדמיים, לרבות:

    א. המלצה לנשיא בדבר שינוי או תוספת לתקנות האקדמיות; 
    ב. המלצה לנשיא, ובאמצעותו לאסיפה הכללית ולוועד המנהל, בדבר פיתוח תחומי הוראה
        ומחקר; 
    ג. המלצה לנשיא על תוכניות לימוד חדשות ועל שינויים, מעת לעת, בתוכניות תקפות, לרבות
       סגירת תוכניות קיימות; 
    ד. קביעת תקנון לימודים; 
    ה. קביעת כללים ותנאי קבלה לסטודנטים; 
    ו. מינוי ועדת מינויים, ועדת הוראה, ועדת משמעת סטודנטים וועדות אחרות, בין באורח קבען
       ובין לעניינים מיוחדים, והאצלה להן מסמכויותיה. ועדות אלה תדווחנה למועצה האקדמית
       באופן שוטף על פעולותיהן; 
    ז. קביעת נהלי לימודים, לרבות נהלים לקיום בחינות; 
    ח. קביעת זכויות וחובות הסטודנטים; 
    ט. קביעת תקנוני משמעת להתנהגות סטודנטים ולהתנהגות חברי הסגל; 
    י. קביעת כללים ופיקוח על מתן תעודות ותארים; 
    יא. קביעת כללים ופיקוח על מינויים והעלאות בדרגה של חברי הסגל האקדמי; 
    יב. פיקוח על איכות ההוראה וקידומה; 
    יג. קביעת כללים ותקנות לקידום המחקר במכללה; 
    יד. קביעת המדיניות האקדמית בכל תחומי הפעולה של המכללה והבטחת קיומם של
         סטנדרטים אקדמיים נאותים בכל תחום, ופיקוח על ביצועם; 
    טו. אישור המלצות הנשיא בדבר הענקת תארי כבוד מטעם המכללה. הנשיא יכול למנות ועדה
         לתוארי כבוד בת 5 חברי מועצה, אשר תפעל בשם המועצה לעניין זה; 
    טז. התווית קווי פעולה של הספריה ושל מערכת התקשוב, על מנת להבטיח שישרתו בצורה
         נאותה את צרכי ההוראה והמחקר במכללה.

בכל העניינים האקדמיים המתייחסים לחטיבת בר-אילן, תנהג המכללה לפי הנדרש על ידי אוניברסיטת בר-אילן.